Höga och långa spel på bolagsskog 2021?

Armas Jäppinen
Bolagsskog-Ludvig-Halland

Ludvig & Co rapporterade i dagarna att försäljningen av cirka 500 ha bolagsskog i Halland nu är i hamn. Bolagsskogen köptes av Knutsson Holdings AB, med bland annat ägande i nät-casinot Betsson. När Stora Enso förra året sålde cirka tio gånger så stor areal bolagsskog till skogsfonden Silvestica Green Forest i Halland för 180.000 kronor per hektar var det ett rekord på många sätt. Den nu sålda skogen var liksom Storas Hallandsskogar tidigare del av Bergvik skog, den del som hade gått till Gysinge Skog.

När Bergvik Skog Väst delades upp gjordes en specialdelning av skogarna i sydvästra Sverige inklusive Halland, Källa: tidigare Bergvikskog.se

Enligt Ludvig & Co är det för närvarande relativt ovanligt att skog i bolagsform erbjuds till försäljning, och intresset på marknaden vid denna förmedling var stort. Martin Haraldsson, Mäklare för uppdraget på Ludvig & Co, kan inte säga något om på vilken prisnivå köpet skett. Han säger dock att det finns ett stort intresse från ett flertal spekulanter för bolagsskog utanför den traditionella skogsägarkretsen.

Inför försäljningen lyfte Ludvig & Co och mäklaren fram att: “Fastigheterna ligger i områden som är bland de mest högproduktiva vi har i Sverige. Skogarna är välskötta och har hög tillväxt. Skogen har genomgående goda drivningsförhållanden och ett väl utbyggt vägnät och att en stor del av arealen består idag av gallringsskog med en hög årlig volymtillväxt. Det finns också möjligheter till vindkraftsetablering på delar av innehavet, vilket skulle ge en riktigt bra extrainkomst.”

EON sålde för några år sedan ett aktiebolag med drygt 600 hektar skog år i Skåne till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Givet Länsförsäkringars värdering av tillgången därefter torde köpeskillingen varit 85 miljoner, och därmed knappt 140.000 kronor per hektar.

Förr eller senare kommer priset för bolagen med Gysingeskogen i Halland fram också, och då framgår pris per hektar och kubik. Att ha i åtanke då är att detta gällde 520 ha, varav 478 ha skogsmark uppdelat på 4 fastigheter i Falkenberg, Hylte, Halmstad och Ljungby kommun. 93 000 m3sk varav 83 % barr och 11 % ädellöv och en medelbonitet på 9 m3sk/ha och år.

Större bolagsskog säljs bäst som bolag

Gysinge skog har sålt bolagskogen till Knutsson genom en överlåtelse av aktiebolag, och i det här fallet som fyra bolag, ett per brukningsenhet. Det innebär också att denna affär inte kommer att synas i statistiken över fastighetsöverlåtelser och att ingen stämpelskatt tas ut, vilken är 4,25 % för juridiska personer.

Bolagsskog-Halland
Bolagsskog i Halland, inklusive bokskog, Foto: Ludvig & Co

Enligt Haraldsson på Ludvig & Co uppfattar han många av de spekulanter och ägarkategorier som nu köper skog i bolagsform såsom väldigt intresserade av skogsförvaltning för långsiktigt ägande. Enligt pressmeddelandet från Ludvig & Co gäller det också Knutsson Holdings AB som ser köpet som en mycket långsiktig investering och ambitionen är att behålla innehavet i generationer. Delägaren Michael Knutsson säger enligt Ludvig & Co:

–  Intresset för skog har funnits ett tag. Vi har sedan tidigare investerat i tillgångsslaget skog via fonder. Detta är vår första direktinvestering i skogsmark och vi avser att komplettera upp ytterligare om tillfälle ges. Vi har tidigare framförallt varit bekanta genom våra expertis och innehav inom online gaming sektorn, men under senare år har vi diversifierat vår portfölj genom investeringar inom en rad andra sektorer som datorspel, healthcare, kontorshotell. Nu vill vi balansera portföljen ytterligare genom bland annat investeringar inom reala tillgångar som skog.

Mycket talar för att pressmeddelandet döljer nya rekordpriser på bolagsskog, och att Knutsson med Betsson i portföljen tillhör de som har mycket pengar i kassan 2021, och då väljer att spela högt och långt på skogsfastigheter?

Kopplingen mellan substansvärdet i skogens virkesvärde på fastigheter och marknadsvärdet blir sedan länge allt svagare på många håll. Det gäller inte minst i södra Sverige, men också på andra håll i Världen och Europa. I år verkar dock den totala förvirringen över vad som händer inom politik och virkeshandel, och sågverkens stora vinstmarginaler, snarare ökat fastighetspriserna? Det se därmed ut som att “risker” inom skogen vänds till “möjligheter” utifrån vissas perspektiv? Visst diversifiering och skatteeffekter, men de är ju lätta att räkna på och förklarar väl inte några framtida jättepremier för bolagsskog?

Enligt Ludvig & Co:s pressmeddelande om denna senast avslutade affären “För ett par decennier sedan var det i stort sett otänkbart att skogsinnehav av det här slaget erbjöds på marknaden.” 

I praktiken stämmer det bara delvis. För efter att Bergvik bildades 2004 sålde de av många lämpliga bitar på cirka 500 hektar i avknoppade bolag. Efter hand, och efter finanskriser med mera, mättades och mattades marknaden, varför “premien” för bolagsskog liksom utbudet minskade. Nu har Bergvik 15 år senare splittats, men i många fler bolag varav ett antal av de nya bolagen inte har någon egen industri att försörja, såsom Gysinge Skog AB. Inte för att egen industri kanske motiverar för något vinstdrivande bolag att behålla röjningskog som betalas långt över dagens virkesvärden för mogen skog?

Martin Haraldsson ser ut som en nöjd och glad mäklare, Foto: Ludvig & Co

Vi kan nog i vilket fall misstänka att dagens premier för bolagsskog kommer att locka ut mer objekt på marknaden, inte minst från bolagen som bildats efter Bergvik-splitten? Huruvida fler av Bergvikägarna fick med en flisa i Halland såsom Stora Enso och Gysinge skog är svårt att se på kartan från splitten ovan, men det märks nog snabbt om så är fallet? Annars finns det för hugade spekulanter nu en mindre skogsfastighet på 65 hektar till salu i Halland med ett utgångspris på drygt 170.000 kronor per hektar skogsmark, eller 1.000 kronor per m3sk. Stannar priset där får man dock en hel del slutavverkningsmogen skog, byggnader, lite jordbruksmark och kraftledningsgata på köpet.

Huruvida man idag kan tala om en standardpremie för bolagsskog är lite oklart, så jag låter bli att nämna några siffror. Det beror väldigt mycket på paketering och storlek. Detta är ju också en marknad som staten arbetat med i cirka 20 år via Sveaskog. Bergvik skogar lever nu förövrigt vidare som begrepp med AMF som ägare av Bergvik skog öst. Många turer och en jordförvärvslag att fundera och skriva vidare på från många perspektiv, och kanske i dessa dagar när vissa politiker igen börjar prata om ett nytt “markförsäljningsprogram” för Sveaskog?

Föregående artikel
VD-Lidström-Vänerhamnar AB

Träpatroner runt Vänerns hamnar 2021 — myt, verklighet eller Göteborgshumor?

Nästa artikel
Inflationsspöke USA trähus

Växande inflationsspöken bland nya och gamla byggen 2021?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack