Älgkon Ärrade damen — känd från TV — här bjöd hon sin älgkalv på “bryta” 2021

Armas Jäppinen
Älgko-älgkalv-GPS

Två älgkor och en älgtjur fick GPS-halsband av SLU under första året av SVT:s älgvandring 2019 förbi Kullberg. Älgtjuren “Jokern” och en av älgkorna har fortfarande fungerande halsband så att vi genom SLU kan följa vart de håller till. Vi har skrivit om älgarna i Den stora älgvandringen på TV och vad de äter i skogarna under sina vandringar varje år. Älgarna söker sig mellan olika foderkällor sommar respektive vinter. I den första artikeln förklarade vi som lite kuriosa vad “bryta” på fjällfil och knäckebröd betyder. Ni som läser vidare i denna artikel som vi uppdaterat den 18 April kommer att få lära er om en annan form av “bryta”, den som älgar äter av och älgkor serverar älgkalvar.

Älgar i Norrland äter på vintrarna mest tall- och lövungskog, speciellt de år som det är mycket snö och de inte kommer åt något bärris. I vinter kom det mycket snö runt Kullberg och många älgar gick därför lite längre söderut än förra året. Det gäller även TV-älgarna med gula GPS-halsband.

Fredrik Stenbacka strax efter att SLU 2019 satt på det gula GPS-halsbandet på en nersövd ung älgtjur som sedan kallats “Jokern” i SVT, Foto: SVT

Enligt Fredrik Stenbacka som är forskningsingenjör vid SLU så har tjuren Jokern vuxit till sig, och hade i höstas en ståtlig krona med cirka 14 taggar. När det gäller älgkon “Ärrade damen” som enligt Stenbackas “tandanalys” är cirka 11 år, så har hon även i år en kalv.

Både älgtjuren Jokern och älgkon Ärrade damen med kalv har i vinter gått lite längre söderut för vinterbetet. Ärrade damen har tillsammans med sin kalv och enligt GPS-datat gått ännu lite längre söderut än Jokern gjort, till Rågsvedjeberget vid Näsåker som fågelvägen ligger knappt 40 km söder om Kullberg. Jokern är sedan några veckor ganska stationär en dryg mil söder om Kullberg. Kartan nedan visar att Ärrade damen med kalv är kvar nere vid Näsåker.

TV-älgkon Ärrade damen har tillsammans med sin kalv gått cirka 6 mil fågelvägen sedan i slutet av september 2020, till Näsåker 4 mil söder om Kullberg. Karta: SLU.se

Har älgkon Ärrade damen käkat och serverat sin älgkalv “bryta” i vinter?

Rapporterna från Näsåker säger att det var ovanligt mycket vandringsälgar som kom dit i vinter när snön började bli djup, och vissa älgar försökte ta sig längre söderut vilket också märktes på antalet trafikolyckor med älg. Ärrade damen har dock inte utsatt sig och kalven för några trafikfaror för hon har varit kvar på samma plats inom en radio på cirka 300 meter sedan 10 februari. Älgkon med kalv har i istället parkerat sig på samma bergsida i drygt två månader (se kartbild nedan), och är kvar sedan dess enligt den senaste uppdateringen hos SLU.

Älgkon Ärrade damen har tillsammans med sin kalv nu varit på samma plats drygt 2 månader strax norr om Näsåker och Rågsvedjeberget i Jämtland, Kartan är från SLU.se

Sören Person som bor i Näsåker såg igår den 13 April dessutom sex älgar strax nordväst om Bjällmyran mindre än en kilometer från Rågsvedjeberget, varav minst en älgko och två älgkalvar. Det är förstås inte konstigt om det var andra älgar. Hela vinterstammen i älgförvaltningsområdet är en bra bit över det nuvarande målet om 5.000 älgar.

Älgko-kalv-ungskog-länge
Älgkon Ärrade damen har tillsammans med sin kalv nu varit på samma plats i cirka 2 månader, och sannolikt mest levt på tallungskog (ljusa fält i kartan) strax norr om Näsåker och Rågsvedjeberget i Jämtland, Kartan är från SLU.se

Det är en “mardröm” för många skogsägare att få en älgko med en eller två älgkalvar parkerade i sin ungskog på vintrarna, speciellt när det är mycket snö. Då brukar de stanna längre på samma ställe och älgkon bryter då ofta ned extra många toppar för att älgkalvarna ska kunna äta av de mest näringsrika delarna av de små träden. Vi har innan vår första publicering av etiska skäl själva tagit kontakt med närmast berörde och enskilde private skogsägaren för att berätta att Ärrade damen med kalv “parkerat olämpligt” denna vårvinter.

Älgko-bryter-toppar-älgkalv
Älgkor hjälper gärna sina “små kalvar” att komma åt de mest näringsrika toppskotten av tall, och bryter ned extra toppar och gör “älgbryta”. Skadorna inventeras när snön försvunnit via stickprov i Älgskadeinventeringen (Äbin), Foto från Skogsstyrelsen.se

Utan att veta hur stora skador som skogsägarna runt Näsåker har fått i år efter Ärrade damen och andra älgar, så är en möjlig tröst att det är värre på många andra håller i landet och regionen. Enligt Äbin verkar det norr om Kullberg vara ännu mer betesskador. Som ett exempel så var Ärrade damen med kalven i den trakten i oktober och november 2020, och stannade i genomsnitt cirka två veckor i några olika ungskogar (se bild nedan), innan de satte fart mot Näsåker och passerade Ångermanälven. Födan skiljer sig dock åt över året, och även under barmarkssäsongen finns det mer mat på hyggen.

Älgko-kalv-höst-2020
Ärrade damen med sin kalv betade i genomsnitt ett par veckor i flera olika ungskogar norr om Kullberg i oktober och november 2020. Karta: SLU.se

I vintras passerade både Ärrade damen och Jokern över Ångermanälven några kilometer norr om Kullberg på väg söderut. Kanske de dock på vägen norrut snart kommer förbi SVT:s kameror, så vi kan få se hur pass välgödd Ärrade damens älgkalv ser ut att vara. Vill ni hålla utkik själva så finns här en länk till SVT:s kameror.

Föregående artikel
Fredrik Reuter Krönika om kolinbindning och varför den kan vara non grata

Kolinbindning — Räkmacka non grata?

Nästa artikel
Virutellt-verklighet-simulering

Skogsstyrelsen och SLU samlar sig mot skogsskador 2021 — skapar ett virtuellt centrum

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack