Umbärliga biodrivmedel 2048?

Fredrik Reuter
Kommer vi tanka flytande biodrivmedel 2048?

Biodrivmedel: Förra veckan kom den så kallade Bioekonomiutredningen med sitt delbetänkande. Sveriges förra regering gav sommaren 2022 utredaren Lena Ek i uppdrag att genomföra denna utredning. Om utredaren bedömde det lämpligt, skulle utredningen föreslå åtgärder som främjar en effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige. Man kan säga att utredaren ansåg det lämpligt och att detta svar nu kom i delbetänkandet.

Som man ropar får man svar brukar det heta och när nu utredaren funnit det lämpligt så finns en hel del att diskutera i det efterföljande förslaget. Men låt oss börja med frågan.

Statliga beställningsjobb

Den förra regeringen verkar genom sin uppdragsbeskrivning vara bombsäker på att inhemsk produktion av flytande biodrivmedel kommer behövas men samtidigt subventioneras av statliga skattepengar. Annat kan man inte tolka uppdragsbeskrivningen till utredningen. Hade det funnits riskanalyser och konsekvensbeskrivningar så hade man kanske kunnat köpa detta men några sådana verkar inte finnas. Istället är frågan om det så kallade samhällskontraktet återigen gör sig gällande.

SCA Massabruk Östrand utanför Sundsvall. Enn potentiell tillverkare av flytande biodrivmedel från skogsråvara
SCA Massabruk Östrand utanför Sundsvall. En av Sveriges skogsindustrier som skulle kunna vara med och tillverka flytande biodrivmedel från skogsråvara. Foto: SCA.

Det liknar alltså någon form av beställningsjobb där utredningen ska ta fram ett beslutsunderlag där regeringen enkelt ska kunna knappa in sitt Bank-ID och släppa ut 54 miljarder till primärt skogsindustrin i “intäktsgarantier” och allt ska vara genomföras fram till 2048 då Sverige, “kan” vara netto-neutralt i sina koldioxidutsläpp.

Slutavverkning där Grenar och Toppar kan användas till flytande biodrivmedel
En svensk slutavverkning där så kallat GROT kan samlas och användas för ex. biodrivmedel. Foto: Fredrik Reuter

1998 och uppringda modem

För att bredda sina vyer så kan vi backa bandet lika många år som utredningen föreslår att projektet ska leva. Vi hamnar då på 1998 och för att göra en liknelse så skulle det kunna vara som att man, i en utredning, föreslog att företag som erbjuder uppringt internet kan söka intäktsgarantier fram till 2023. Men bara för uppringt internet via telekablar.

Det blir ganska paradoxalt. Några telekablar finns inte längre och definitivt inte uppringda modem. Finns det en sannolikhet att det inte finns förbränningsmotorer som kan använda biodrivmedel 2048?

2,5 miljoner elbilar 2030

Klimatpolitiska rådet sade i SVT Agenda att om vi pressar på elektrifieringen av personbilsflottan så kan 50 % (2,5 miljoner) av personbilsflottan vara eldrivna 2030. Det är om 7 år. Vad som har hänt på ytterligare 18 år, fram till 2048, kan man enbart sia om men att denna utveckling skulle avstanna känns idag inte rimligt.

Graf som visar utveckling för nybilsförsäljningen av elbilar
Andel elbilar av nybilsförsäljningen av personbilar i Sverige. Källa: SCB.

Ponerar man att det inte finns något behov av flytande biodrivmedel 2048 så kan det kännas onödigt, eller rent sagt umbärligt, att skapa ett system som är statligt subventionerat och som tillverkar sisådär 2 miljoner kubikmeter flytande biodrivmedel per år. Dessutom föreslår utredningen att subventionen ska vara upp till 3,5 kr per liter.

20TWh 2030 – en utopi?

Utredningen slår fast att ett mål är att Sverige ska kunna tillverka 20 TWh flytande biodrivmedel år 2030. Här blir det ganska spännande när branschorganisationen Skogsindustrierna för ca 2 år sedan i en debattartikel skrev att om alla vimplar står åt rätt håll så kan man kanske tillverka 10 TWh flytande biodrivmedel år 2030.

Utredningen har ett starkt fokus på råvara från skogen och därav blir det konstigt att man nu helt plötsligt kunnat dubbla denna tänkta produktion av flytande biodrivmedel från skogen. Utöver detta så reflekterar man inte över om den tänkta subventionerade tillverkningen av flytande biodrivmedel är klimatsmart. Det gäller att ställa slutprodukter emot varandra. Här hade det varit intressant att jämföra ex. biodiesel jämfört med att elda GROT i en kraftvärmepanna. Givet hög verkningsgrad i pannan och kanske 50 – 60 % utbyte av råvaran när den väl raffinerats i flera steg till biodiesel.

Annars då? BAU såklart

Ursäkta underrubriken men faktum kvarstår. Utredningen vill skapa en intäktsgaranti till primärt skogsindustrin som kan belasta skattebetalarna med 54 miljarder kronor. Det förutsätter att koldioxidskatten på biodrivmedel fortsätter att utebli (det finns ingen skatt på koldioxidutsläpp från biodrivmedel idag).

Trots att utredningen skriver att importerade råvaror kan användas och ändå ge rätten till intäktsgaranti så lovas en hel hoper med jobb. Utredningen estimerar att upp till 60.000 (!) jobb kan skapas av förslaget. Men å andra sidan förutsätter detta att råvaruströmmarna till den konventionella skogsindustrin inte störs och att den inhemska råvaran kan köpas till konkurrenskraftiga priser.

Skogsägaren kan alltså leta i stjärnorna efter att få en del av denna slev. Istället kan utredningen dela ut ytterligare ett svarte-petter-kort till Sveriges skogsägare. Krav på billig råvara kan främst innebära i princip leveranskrav av GROT vid slutavverkningar. Detta i sin tur kan innebära tillväxtförluster för nästa generations skog och kanske krav på askåterföring. För detta finns inga “intäktsgarantier” i utredning. Men hade du trott det?

Föregående artikel
Karta som visar provytor från Riksskogstaxeringen med volym över 1000 m3sk/ha

Scener ur en Riksskogstaxering – monstret i Gäddede

Nästa artikel
Sänk LSÅ är ett hett i skogsdebatten

Regelförenklingar med LSÅ blir krångligt hos Skogsstyrelsen?

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack