Tall är underskattad

Fredrik Reuter

Oscar Nilsson har i sin avhandling vid SLU kommit fram till att tall många gånger växer bättre än gran. Vid ett av försöken i Främlingshem visade det sig att tallen växte 126% bättre än gran på medelgod mark.

Läs mer: nyhetsbrev_oscar_201114.pdf (slu.se)

Föregående artikel

40% av kulturlämningar skadas av skogsbruk

Nästa artikel

Reglar av papper kan ersätta stål

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack