Lättbalkar i trä – anonym EWP-komponent som tillverkas i Sverige

Torbjörn Johnsen
lättbalkar i trä

Lättbalkar av trä, eller i-beams och i-joists som de kallas i USA, är en s k Engineered Wood Product (EWP) med rötter i USA. Vi har tidigare skrivit här på iskogen.se om olika skivmaterial och EWP-produkter och att det i stort sett saknas tillverkning av sådana produkter i Sverige. Det gäller dock inte lättbalkar. I Rundvik i Nordmalings kommun, ungefär mitt mellan Umeå och Örnsköldsvik, ligger företaget Masonite Beams som är Europas största tillverkare av lättbalkar i trä. Tillverkningen av lättbalk startade här redan 1974 och idag produceras stora volymer lättbalk för export till bl a Norge och England samt ytterligare ett tiotal länder.

Varumärket Masonite är ju välbekant för de flesta, alla fall i min ålder men då som tunna träfiberskivor, masonitskivor. Den tillverkningen låg också i Rundvik men upphörde 2012. Sedan dess har företaget omformats till ett byggkomponentföretag ingående i den norska koncernen Byggma Group. Masonite Beams i Rundvik har 75 anställda och i hela Byggma-koncernen finns ca 700 anställda idag. Där ingår även norska spånskivetillverkaren Forestia och panel-tillverkaren Huntonit.

Idag är Masonite Beams en modern produktionsanläggning med hög kapacitet. iskogen.se fick nöjet att göra en guidad tur i fabriken. Lite längre ner här finns en video från besöket där man kan följa tillverkningen av lättbalkar.

Principskiss av lättbalkar
Principskiss av lättbalk. Balken består av två trästycken (flänsar) och en skiva däremellen (liv). Källa: svenskttra.se

Lättbalkar nu även i svenska hus

Användning av lättbalkar i trä har vuxit stadigt i många europeiska länder men för svenska byggare har det länge varit en anonym produkt. Tills nu. Enligt säljchef Daniel Wilded växer nu även den svenska marknaden starkt och försäljningen har ökat rejält under 2021. Den enda begränsning man haft under året är problem att få tag i tillräckligt med trävaror. Detta paradoxalt nog då man har SCAs sågverk i Rundvik vägg-i-vägg och får virkespaketen levererade med truck. Priserna på både virke och skivmaterial har skenat men Masonite Beams får ändå ett mycket bra år 2021.

lättbalkar i takkonstruktion
Lättbalkar kan anvädas i takkonstruktioner. Källa: masonitebeams.se

Vad är en lättbalk?

En lättbalk består av två regelliknande virkesstycken, s k flänsar, och en skiva som limmas mellan flänsarna, även kallad för liv. Livet kan bestå av OSB, spånskiva eller någon annan träfiberskiva. Om man skulle ta enbart virkesstycket, t ex en 50 x 100 mm regel och utsätta den för press så går den av när trycket blir för högt. Oftast i anslutning till en defekt som t ex en kvist. När man kar kluvit upp samma virkesstycke i två flänsar om 47 x 47 mm och limmat en skiva mellan dem så ökar hållfastheten avsevärt. Trots att skivan i sig inte bidrar med någon betydande bärkraft.

lastens fördelning i lättbalkar
I en lättbalk fördelas lasten ut horisontellt i flänsens (träregelns) längdrikting. Det gör att lättbalken klarar stora laster trots små mängder material.

Det som händer i en lättbalk är att den limmade skivan, livet, gör så att tryckbelastningen ovanifrån mot balken fördelas ut horisontellt i flänsarnas längdriktning i stället för att den verkar rakt nedåt. I längdriktningen är träbiten mycket starkare än tvärs över vilket leder till att hela komponenten får en många gånger högre styrka och hållfasthet. Skivans uppgift är att hålla avståndet mellan flänsarna konstant och därmed blir balken stum och stark.

Fördelar med lättbalkar i trä?

Den största fördelen hör man på namnet. Vikten! I förhållande till hållfastheten så blir vikten mycket låg om man jämför med alla andra typer av byggmaterial. Betong, massivträ, limträ eller KL-trä. En annan fördel är att balken är väldigt smal på mitten (vid livet) och därmed ger utrymme för mer isolering i ett bjälklag eller en vägg. Det smala livet på balken begränsar också effekten av köldbrygga i ett yttertak eller yttervägg och det ger även mindre fortplantning av ljud i t ex ett bjälklag. Lättbalkarna är också genom sin ihoplimning formstabila på ett helt annat sätt än massivträ.

Långa längder i lätta paket

En annan fördel med lättbalken är att den går att göra i långa längder och att den kan användas vid längre spännvidder än t ex massivträ. Varje skeppningspaket med lättbalk rymmer 39 balkar upp till längder om 13 meter. I specialfall klarar man längder upp mot 18 meter. I tillverkningsprocessen fingerskarvas virket till flänsarna och skivorna i livet limmas också i en ”omlottfräsning”. Trots längden så har varje balk fortfarande låg vikt och är lätt att hantera.

paket med lättbalkar
Färdiga lättbalkar i paket klara för skeppning med båt till kund i England.

Hur används lättbalkar?

Masonite Beams tillverkar olika typer av lättbalkar för olika delar i en byggnad. De tillverkar bl.a lättbalkar för golv (bjälklag) och tak. Dessa ska ha så hög hållfasthet som möjligt och de använder uteslutande hållfasthetssorterat granvirke av klass C30 i flänsarna. Sedan finns en annan typ av lättbalkar för väggar och de har oftast C18 i flänsarna. Dessutom finns en annan och enklare modell för hammarband och syllar. Tillsammans blir det ett helt byggsystem. Balkarna kan levereras specialskräddade för ett specifikt byggobjekt med färdiga längder, håltagningar och snedkapningar gjorda på fabrik.

Det går att använda lättbalkar i allt från ett villabygge till större byggprojekt som t ex flerbostadshus och industribyggnader.

Resurssnålt materialutnyttjande

En viktig fördel som Masonite Beams anför för lättbalkarna är att det går åt lite material. Det finns mycket information på deras sajt om miljö, klimatbelastning och livscykelanalyser. Bl.a så anger man att råvarorna till lättbalken tar tillvara på 80% av trädens volym. Livscykelanalyser som gjorts pekar på att CO2-utsläppen relaterat till byggnationen för en byggnad med lättbalkar är drygt hälften mot jämförbar byggnad i betong och ca 80% jämfört med byggnad i KL-trä eller volymelement av trä. Samtidigt binder både lättbalksbygget och KL-träbygget in mer kol i materialet än vad det bidrar med i belastning. Något som inte betong eller stålbyggnader gör.

miljöpåverkan vid olika typer av byggmaterial
En byggnad av träbaserade byggelement med lättbalkar har ungefär hälften så stor klimatpåverkan under byggskedet som betong och ca 80% av motsvarande för KL-trä. Källa: Referensbyggnaden Blå Jungfrun med träbaserade element med lättbalkar och cellulosaisolering, IVL

Det kanske kan verka som en petitess eller onödig diskussion att jämföra ett träbyggsystem mot ett annat men det finns mycket som tyder på att resurssnålhet kommer att bli viktigt i framtiden. Även för det fantastiska och förnybara materialet trä. Allt kommer inte per automatik att bli frid och fröjd av att vi ersätter andra material med trä utan det kommer säkert att krävas att även trä används på ett klokt sätt. Ett företag som IKEA jobbar t.ex hårt med att minska resursanvändningen även när man använder trä eller ”making more from less” som det heter på IKEA-språk.

“Making more from less is part of the IKEA culture, and we always use resources efficiently. Regarding wood, every piece is cut and shaped so that waste is minimized in production while maintaining quality and durability. We constantly look for new and smarter ways to design and build our furniture to make sure our customers get the best possible product with the least impact on our planet.”

https://www.ikea.com/ca/en/this-is-ikea/sustainable-everyday/wood-a-material-with-many-qualities-pubd4deffde

I en sådan framtid (om den inte redan är här?) så passar onekligen lättbalken som en smäck! Dels att lättbalken i sig är materialsnål men dels att man i produkten, i och med livets skivmaterial, använder en större del av träden som blir inbyggda som kolsänka.

Saknar svenska OSB-skivor

Vi pratade en del om skivmaterialen i lättbalkarna när jag besökte Masonite Beams i Rundvik. De använder två olika typer av skivor som liv i sina lättbalkar. Dels spånskivor av P5-kvalite (fuktbeständiga) från koncernsystern Forestia i Norge och dels OSB-skivor av OSB/3-kvalité som idag kommer från Ryssland. När det gäller OSB-skivor så är det en stor bristsituation och svårt att få tag i europeiska leverantörer över huvud taget. Priserna på OSB har ökat med fyra gånger sen i slutet av 2020, även för industrikunder som Masonite Beams. Personerna jag pratade med sa att de saknade en svensk OSB-fabrik och tanken har nog slagit dem om inte det vore värt att bygga en egen.

Ett företag nära sina kunder

En sak som slår en när man jämför besöket på Masonite Beams med t ex ett besök hos sågverksföretag är hur mycket resurser och energi Masonite Beams lägger på att serva och förenkla för sina kunder inom byggindustrin. Man försöker servera så färdiga lösningar som möjligt så att byggare och projektörer på ett enkelt sätt ska kunna jobba med lättbalkarna. Det gäller allt från olika handböcker till beräknings- och dimensioneringsunderlag. Man har även en egen avdelning som hjälper kunderna att rita och skräddarsy lättbalkslösningar specifikt för enskilda byggprojekt.

Idag finns även lättbalkarna med i braschorganisationen Svenskt Träs dimensioneringsguider och beräkningsverktyg.

Här finns en video från besöket hos Masonite Beams i Rundvik:

Masonite Beams - Fabrik som tillverkar lättbalk

Genom att starta videon ovan så laddas bl a cookies från YouTube. Vi informerar dig enligt GDPR.

Och här finns lite mer bilder från besöket i fabriken:

C30-virke tas in i fabriken för lättbalkar
Paket med hållfatshetsklassat C30-virke tas in i lättbalksfabriken. En 50 x 100 mm regel klyvs och hyvlas till två 47 x 47 mm flänsar som fingerskarvas.
Granreglar som ska bli lättbalk
Eventuella defekter kapas bort innan granreglarna fingerskarvas
Fingerskarvade flänsar till lättbalk
Färdiga flänsar till lättbalk. Fingerskarvade, kluvna och hyvlade till rätt dimension. Här 47 x 47 mm
Lättbalkarnas tre delar har monterats ihop
Lättbalkens tre delar har limmats ihop. Nu ska de in för i pres där limmer härdas.
lättbalkar packas i paket om 39 st
Färdiga lättbalkar packas i långa paket med 39 balkar i varje
Lättbalken stämplas med info
Alla färdiga lättbalkar från Masonite Beams stämplas med info om hållfasthetsklass, höjd, certifikat och tillverkningstidpunkt.
Föregående artikel
Slentrianshuggs Sveriges skogar?

Slentrianhuggs Sveriges skogar?

Nästa artikel
AirForestry stordrönare för gallring av skog

AirForestry satsar på skogsgallring med drönare

Liknande Artiklar
iSkogen logotyp Skulle du vilja ha Push-notiser när det finns nyupplagda artiklar hos oss? Nej Ja tack